EtusivuAjankohtaista Hae kursseille Tilaa esitteitä Yhteystiedot

Mirva Palviainen

Opiskelen pääaineenani ohjausta, jonka lisäksi olen suorittanut elämänkatsomustiedon opettajan pätevyyden. Olen opiskellut myös opetushallinnon ja psykologian perusopinnot. Päiväni kuluvat gradua kirjoittaessa, osa-aikatöitä paiskiessa, läheisten seurassa, paksujen kirjojen parissa ja luetteloita harrastaessa.

Blogin tarkoituksena on tarkastella (opinto-)ohjausta valmistuvan opiskelijan näkökulmasta. Työkokemukseni ohjauksen alalta on kertynyt tähän saakka opetusharjoitteluiden ja osa-aikatöiden kautta, mutta jo nämä lyhyet kokemukset ovat auttaneet muodostamaan näkemyksiä ja mielipiteitä alaan liittyen. Yhtenä suurena vaikuttajana on ollut kesällä 2014 järjestetyn Maahanmuuttajakesälukion opinto-ohjaajana toimiminen.

Kesälukioseuran blogit

Helmikuu 2015

Suunnitelma B

Uusi vuosi tarkoittaa yleensä ihmisille uutta tilaisuutta. Uuden vuoden symboliikkaan kuuluu, että ihmisellä on mahdollisuus aloittaa kaikki alusta ja muovata tulevaisuudesta mieleisensä. Erityisen hyvin tämä pitää paikkansa koulunsa päättävien kohdalla, sillä yhteishaku on pian ovella. Nuoren on tehtävä päätös siitä, mihin suuntaan haluaa jatkaa. Onko tavoitteena työelämään pääsy vai opintojen jatkaminen? Olen aiemmin kirjoittanut siitä, kuinka valintoja voi tehdä myöhemmin elämässä ja epävarmuutta tulevaisuuden suhteen on tärkeää oppia sietämään. Yhteishakua tai muita suuria päätöksiä tehtäessä on hyvä pitää mielessä suunnitelma B. Mitä sitten tapahtuu, jos valintani tällä kertaa ei onnistukaan?
Suunnitelma B tarjoaa turvaverkon, jolle laskeutua suunnitelma A:n pettäessä. Varasuunnitelman tekeminen ei ole pessimismiä, vaan järkevää panostusta itseen. Nykypäivänä työelämään ja koulutukseen pääseminen ei ole itsestäänselvyys, joten varasuunnitelma on yksi tapa oppia sietämään epävarmuutta

Suunnitelma B tarkoittaa sitä, että on varautunut mahdollisiin vastoinkäymisiin. Se on tärkeä osa tulevaisuuden suunnittelua ja valintojen tekemistä. Suunnitelma B tarjoaa turvaverkon, jolle laskeutua suunnitelma A:n pettäessä. Varasuunnitelman tekeminen ei ole pessimismiä, vaan järkevää panostusta itseen. Nykypäivänä työelämään ja koulutukseen pääseminen ei ole itsestäänselvyys, joten varasuunnitelma on yksi tapa oppia sietämään epävarmuutta.

Hakiessani yliopistoon suunnitelma B:n tekeminen oli minulle tärkeää. Tiesin, että haluamaani koulutukseen pääsy oli vaikeaa, ja siksi varasuunnitelma toi minulle jatkuvuuden tunteen. Jos en pääsisi opiskelemaan, minulla olisi kuitenkin työpaikka, jossa voisin viettää välivuoden. Töiden ohella aloittaisin opinnot avoimessa yliopistossa. Varasuunnitelmani ei koskaan toteutunut, mutta sen ansiosta minua ei jännittänyt pääsykokeissa niin paljon. Tulevaisuuteni olisi joka tapauksessa ollut ainakin hetkeksi aikaa turvattu.

Ja jossain vaiheessahan voi käydäkin niin, että suunnitelma B muuttuu kiinnostavammaksi kuin suunnitelma A. Sitä ei voi koskaan tietää, miten mieli muuttuu. Seurasin kerran ohjauskeskustelua, jossa abiturientti sanoi hakevansa Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen opiskelemaan. Hänellä ei ollut mitään muita vaihtoehtoa, vain tämä yksi. Opinto-ohjaaja yritti saada kyseisen abin pohtimaan suunnitelma B:tä, sillä kyseinen koulutus on erittäin suosittu ja sinne on erittäin haastavaa päästä sisälle. Abi ei missään vaiheessa muuttanut mieltään. Täytyy myöntää, että ihailen hänen päättäväisyyttään ja lujuuttaan. En tiedä, kuinka hänelle lopulta kävi, mutta toivon hänen päässeen heti koulutukseen. Varasuunnitelman puuttuminen voi olla pelottavaa siinä vaiheessa, jos oma haave ei heti toteudukaan. Ja jossain vaiheessahan voi käydäkin niin, että suunnitelma B muuttuu kiinnostavammaksi kuin suunnitelma A. Sitä ei voi koskaan tietää, miten mieli muuttuu. Tällöin kiittää itseään siitä, että teki varasuunnitelman.