Rajanylittäjät-hanke

Rajanylittäjät-hankkeessa (05/19–03/20) pyritään tuomaan esiin pakolaisena Suomeen tulleiden ihmisten moninaista osaamista ja haastamaan heidän koulutus- ja uramahdollisuuksiinsa liittyviä käsityksiä.

Hankkeen ensimmäisessä osassa Kesälukioseura kerää ja julkaisee pakolaisena Suomeen tulleiden koulutuspolku- ja uratarinoita. Tavoitteena on tarjota tarinoiden avulla erityisesti pakolaistaustaisille nuorille tietoa erilaisista koulutus- ja ammattivaihtoehdoista sekä innoittavia esikuvia. Tarinoita voi hankkeen päätyttyä hyödyntää osana opintojenohjausta. Hankkeen toinen osa koostuu ohjausalan ammattilaisille suunnatuista lehtijutuista ja yksipäiväisestä seminaarista. Voit lukea Opinto-ohjaaja-lehden numerossa 1/2020 julkaistun artikkelin täällä.

Rajanylittäjät on osa EU:n rahoittamaa Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa pyritään lisäämään EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Agenda 2030:een. Rajanylittäjät-hanke liittyy erityisesti tavoitteisiin 4, 5, 8 ja 10, joissa puhutaan tasa-arvoisesta pääsystä koulutukseen, sukupuolten välisestä tasa-arvosta, työhön liittyvästä tasa-arvosta sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Suomessa FVR-hanketta koordinoi kehitysyhteistyön kattojärjestö Fingo.

Ensimmäiset hankkeessa kerätyt tarinat on julkaistu Rajanylittäjät-sivulla. Otamme edelleen vastaan inspiroivia koulutuspolku- ja uratarinoita. Katso ohjeet tarinasi jakamiseen.

eu-flag
fvr_logo_rgb
fingo-logo-rgb-colour