Suomeksi   In English   På Svenska

Hem Nyheter Ansökningsblanketter BroschyrerKontakt

Sommargymnasiesamfundet rf

Sommargymnasiesamfundet rf

Sommargymnasiesamfundet rf bildades år 1965 i syfte att dels främja de ungas intresse för frivilliga studier och fritidssysselsättningar, dels utveckla försöks- och forskningsverksamheten kring studieinnehåll och undervisningsmetoder. Samfundet planerar och arrangerar sommargymnasier samt anordnar kurser i modersmålet och den egna kulturen för flyktingbarn och ungdomar. Samfundet idkar därutöver publikationsverksamhet.

Sommargymnasierna är avsedda för studerande över 15 år och arrangeras i Finland och i utlandet. Vid sommargymnasierna kan eleverna studera såväl teoretiska ämnen som konst- och färdighetsämnen. Det går också bra att läsa obligatoriska och valfria kurser som ingår i gymnasieämnena. Sommargymnasierna är öppna också för utländska ungdomar, och samfundet bjuder in utländska lärare och gästföreläsare.

Kurserna i modersmålet och den egna kulturen är avsedda för 7–14 -åriga flyktingbarn och -ungdomar bosatta i Finland. Syftet med kurserna är att hjälpa flyktingarna bibehålla det egna språket och den egna kulturen och därigenom stärka deras kulturella identitet. Lärarna väljs ur flyktinggrupperna.

Sommargymnasiesamfundet är en riksomfattande organisation vars medlemmar är olika skolungdoms- student- lärar- och bildningsorganisationer. Samfundet är en privaträttslig, opolitisk förening som inte strävar efter ekonomisk vinst. Verksamheten finansieras främst med understöd från undervisnings- och kulturministeriet och från Veikkaus intäkter.