Suomeksi   In English   På Svenska

Hem Nyheter Ansökningsblanketter BroschyrerKontakt

Sommargymnasieinfo

Studier vid sommargymnasium

Sommargymnasiekurserna är avsedda för gymnasister, grundskolans högstadieelever, studerande vid yrkesinstitut och för vuxenstuderande.

Mera information på www.kesalukio.fi

Sommargymnasierna är intensiva studieperioder på en till två veckor där du kan:

Studierna vid sommargymnasiet genomförs som heldagsstudier. Kursavgiften omfattar inkvartering med helpension, fritidsprogram och resebiljetter (gruppresa) till sommargymnasier utomlands. Du kan delta i en eller flera gymnasiekurser enligt dina egna önskemål. För undervisningen i sommargymnasierna svarar kompetenta gymnasielärare. För att utveckla undervisningsmetoderna samarbetar vi med olika lärarorganisationer och institutioner för lärarutbildning.

 Tillgodoräknande av studier

Gymnasielagen (§23) säger att en studerande får i gymnasiets lärokurs räkna sig till godo i andra sammanhang slutförda studieprestationer om dessa till sina mål och till sitt centrala innehåll motsvarar gymnasiets lärokurser. Timantalet, målen, innehållet och bedömningen av sommargymnasiernas kurser sker enligt kraven för gymnasiets läroplan.

I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna ska studeranden på förhand komma överens om detta med rektorn eller ämneslärare vid sitt eget gymnasium.

ANSÖK I TID!

Fyll i blanketten på internet på sidan www.kesalukio.fi. Läs ansökningsinformationen noga på varje sommargymnasiums presentation. Du kan fråga efter en sistaminutenplats även efter ansökningstidens utgång.

STIPENDIER FÖR STUDIER

Information om möjliga stipendier för sommargymnasiestudier hittar du här under våren 2018. 

Mera information på www.kesalukio.fi