Suomeksi   In English   På Svenska

Hem Nyheter Ansökningsblanketter BroschyrerKontakt

Kurser för flyktinggrupper

Kurserna i eget modersmål och egen kultur för flyktingbarn och ungdomar i Finland

Beställ broschyrer i eget modersmål från Sommargymnasiesamfundet.

Rätt till egen kultur

I de stater där det finns etniska, religiösa, eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk. (FN:s KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER/Artikel 30)

Kurserna i eget modersmål och egen kultur hjälper barn och ungdomar från de flyktinggrupper som bor i Finland att upprätthålla och förstärka sin kulturidentitet. Kurser anordnas på olika håll i Finland i huvudsak om somrarna, och är ungefär sju dagar långa. Kurserna är avsedda för barn och ungdomar i grundskoleåldern och information om dem går ut via skolorna och kommunerna. Cirka 300 barn och ungdomar samt cirka 60 lärare från flyktingsamhällen deltar i kurserna varje år.

Sommargymnasiesamfundet står för kursplanering, praktiska arrangemang, rekrytering och fortbildning av lärare samt övervakar kursernas utförande. För kursinnehållet och undervisningen står flyktingarna själva. Kurserna finansieras genom bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Sommargymnasier för invandrare

På ett sommargymnasium för invandrare bekantar man sig med det finska samhället och undersöker möjliga studiealternativ efter grundskolan. Man diskuterar också sina yrkesmässiga framtidsplaner under ledning av lärare, experter på olika områden samt studiehandledare. Till sommargymnasiet inbjuds också ”mentorer” som talar elevens eget språk och ger personlig handledning till eleven. Kursprogrammet innehåller också intensivundervisning i finska.

Sommaren 2017 ordnas en speciell sommarskola for över 15-åriga flickor med invandrarbakgrund. Målet med sommarskolan är att stödja invandrarflickornas utbildning och karriärplanering.

Unga med invandrarbakgrund är också välkomna att delta i alla övriga sommargymnasier. Mera information (på finska) på www.kesalukio.fi