Koronatilanteen huomioiminen oman kielen ja kulttuurin kursseilla

1.6.2020 voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset mahdollistavat kesän kurssitoiminnan käynnistämisen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on meille tärkeää, ja haluamme tarjota mielekkäitä leirikokemuksia myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Kurssikesä pyritään käynnistämään heti juhannuksen jälkeen, ja haku kursseille on nyt käynnissä. Seuraamme kuitenkin edelleen tilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia.

Kurssien käytännön järjestelyt

Lasten ja kursseilla työskentelevien terveys on meille tärkeää. Nykytiedon mukaan lapset tartuttavat koronavirusta vähemmän kuin aikuiset ja lasten tautitapaukset ovat olleet lieviä (THL). Tästä syystä uskallamme edetä suunnitelmissamme. Huomioimme koronatilanteen kuitenkin monin tavoin kurssien käytännön järjestelyissä.

Kurssien ryhmäkokoa pienennetään. Yhdelle kurssille otetaan mukaan enintään 20–25 lasta ja nuorta. Tämä mahdollistaa majoituksen järjestämisen ja muun sisätilojen käytön väljemmin.

Kurssit järjestetään leirikeskuksissa eri puolilla Suomea. Suosimme sellaisia leirikeskuksia, jotka ovat pieniä ja varattu vain meidän ryhmämme käyttöön. Pyrimme siihen, että ryhmämme eivät ole tekemisissä muiden ryhmien kanssa. Kursseilla ei myöskään vieraile ulkopuolisia.

Kurssien ohjelmassa suositaan normaalia enemmän ulkoaktiviteetteja, jos sää tämän vain sallii. Kurssin aikana kiinnitetään myös erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan. Tarpeettomia lähikontakteja pyritään välttämään, mutta on muistettava, että tunne yhteisöllisyydestä on tärkeä osa leirikokemusta. Kursseilla työskentelevien tueksi laaditaan tarkat ohjeet siitä, miten koronatilanne tulee huomioida päivittäisen ohjelman järjestämisessä.

Lasten kuljettamisessa kurssipaikalle tehdään poikkeusjärjestelyitä. Yhden kokoontumispaikan sijaan lapset pyritään tarvittaessa kuljettamaan kurssipaikalle pienemmissä ryhmissä kahdelta tai useammalta eri kokoontumispaikalta.

Mahdollisissa kurssin aikana ilmenevissä sairastapauksissa käännymme välittömästi paikallisten terveysviranomaisten puoleen ja noudatamme heidän antamia ohjeita.

Osallistumiseen liittyvät rajoitukset ja suositukset

Kurssille ei voi tulla sairaana. Jos lapsella on esimerkiksi lieviä flunssan oireita, vatsaoireita tai päänsärkyä, tulee hänen jäädä kotiin. Lapsen tulee myös olla oireeton vähintään kahden vuorokauden ajan ennen kurssin alkua.

Jos lapsi kuuluu riskiryhmään ja hänellä on vaikea perussairaus, emme suosittele osallistumaan kurssille. Jos lapsen perheessä on riskiryhmään kuuluvia, kehotamme perhettä harkitsemaan, onko lapsen turvallista osallistua kurssille. Asiaa harkitessa voi olla hyvä kääntyä lääkärin puoleen.

Juuri ulkomailta palannut ei voi osallistua kurssille. Ulkomailta palanneille suositellaan vähintään 14 päivän omaehtoista karanteenia.

Kurssille osallistuvien lasten huoltajille lähetetään edellä mainitut tiedot kirjallisesti ja omakielisessä videossa.

Miten mahdolliset peruutustilanteet huomioidaan?

Jos Kesälukioseura joutuu perumaan kurssin, palautetaan osallistumismaksu täysimääräisenä. Jos lapsen osallistuminen kurssille perutaan, sovelletaan Kesälukioseuran normaaleja peruutusehtoja, jotka löytyvät täältä. Sairaustapauksissa kurssimaksu voidaan palauttaa lääkärintodistusta vastaan.

On normaalia, että tilanne voi herättää huolta. Jos joku järjestelyissä mietityttää, ettehän epäröi olla yhteydessä Kesälukioseuran toimistoon.