Kesälukioseura

Kesälukioseura ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1965 tarjoamaan vaihtoehtoja perinteiselle kouluopetukselle. Kesälukioseuran tavoitteena on edistää nuorten vapaaehtoista opiskelu- ja harrastustoimintaa sekä kehittää opiskelun ja opetuksen sisältöön ja menetelmiin kohdistuvaa kokeilu- ja tutkimustoimintaa.

Kesälukioseura suunnittelee ja toimeenpanee kesälukioita Suomessa ja ulkomailla sekä järjestää oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja Suomessa asuvien pakolaisryhmien lapsille ja nuorille.

Kesälukioseuran jäseninä on eri opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöjä. Seuran toiminta rahoitetaan pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella ja Veikkauksen tuotoilla.