Käytännön tietoa kursseista

Osallistuminen

Kurssit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Eri kieli- ja kulttuuriryhmille on omat kurssinsa. Jokaiselle kurssille valitaan noin 30–40 lasta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kurssille voidaan ottaa, annetaan etusija ensikertalaisille sekä hakijoille, joille ei omassa koulussaan ole oman äidinkielen opetusta.

Osallistumismaksu

Oman äidinkielen kurssien osallistumismaksu on 75 €. Matkat kurssipaikalle jokainen maksaa itse. Jos samasta perheestä osallistuu sisaruksia Kesälukioseuran kurssille, ensimmäisen lapsen osallistumismaksu on 75 € ja muiden sisarusten osallistumismaksu 55 €. Osallistumismaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Jos laskun maksamiseen tarvitaan lisäaikaa, ottakaa yhteyttä Kesälukioseuraan.

Hakeminen kursseille

Kursseille haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Voit tulostaa omakielisen hakulomakkeen ja lähettää sen postitse Kesälukioseuralle. Hakulomakkeen voi täyttää kätevästi myös verkossa. Kaikki hakulomakkeet löytyvät täältä.

Hakuaika

Hakuaika kesän 2019 kursseille päättyy 3.5.2019. Otamme hakemuksia vastaan kurssien alkamiseen asti.

Kurssipaikan vastaanottaminen

Oman kielen ja kulttuurin kursseille hyväksytyille lähetetään postitse hyväksymiskirje, lasku, terveystietolomake ja vahvistuslomake hakuajan päätyttyä. Kurssipaikka vastaanotetaan palauttamalla vahvistuslomake ja terveystietolomake täytettyinä Kesälukioseuralle määräaikaan mennessä. Jos lomakkeita ei palauteta, siirtyy kurssipaikka varasijalla olevalle. Osallistumisen vahvistamisen jälkeen ilmoittautuminen kurssille on sitova.

Leirikirje

Kurssilaiset saavat vielä noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua leirikirjeen. Kirjeessä selvitetään kaikki kurssiin liittyvät käytännön asiat: matkustus kurssipaikalle ja tiedot matkalippujen ostamista varten, mukaan pakattavat tavarat, opettajien yhteystiedot jne.

Matkustaminen kurssipaikalle

Matkustus pyritään järjestämään siten, että kurssiopettajat matkustavat yhdessä oppilaiden kanssa junalla tai bussilla kotikaupungista kurssipaikkaa lähimpänä sijaitsevaan asemakaupunkiin (nämä matkat oppilaat maksavat itse). Kesälukioseura järjestää kaikille yhteisen, ilmaisen bussikuljetuksen kurssipaikalle tästä kokoontumispaikasta.

Perumisehdot

Jos lapsi ei pääse kurssille, osallistuminen pitää perua ilmoittamalla siitä mahdollisimman pian Kesälukioseuran toimistoon. Jos osallistuminen kurssille perutaan vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua, voi Kesälukioseuralta anoa osallistumismaksun palautusta. Tällöin osallistumismaksusta peritään kuitenkin toimisto- ja käsittelykuluja 50 €. Jos kurssipaikka perutaan alle kolme viikkoa ennen kurssin alkua, ei osallistumismaksua enää palauteta.