Strategia

Kesälukioseura haluaa pysyä vahvasti ajassa kiinni ja tarjota lapsille ja nuorille ajankohtaisia ja ainutlaatuisia oppimiskokemuksia myös tulevaisuudessa. Seuran strategiassa 2017–2020 kuvataan seuran perustehtävä, visio ja arvot sekä keskeisimmät kehittämisalueet.

Strategian on laatinut seuran hallitus yhdessä henkilöstön kanssa. Seuran menestystekijöitä ja toimintaympäristön muutoksia kartoitettiin kyselyllä, johon saatiin vastauksia jäsenjärjestöiltä, opettajilta, yhteistyökumppaneilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä.

Kyselyn perusteella merkittävimpinä seuran toimintaan vaikuttavina muutostekijöinä nähtiin opiskelun digitalisaatio ja etäopiskelu, julkisen talouden heikentyminen sekä Suomen monikulttuuristuminen. Seuran menestystekijöinä nähtiin ajassa eläminen, kiinnostavat oppisisällöt ja kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen. Vahva viesti oli, että seuran tulee jatkossa parantaa näkyvyyttään.

Lataa Kesälukioseuran strategia 2017–2020 (pdf)