Strategia

Kesälukioseura haluaa pysyä vahvasti ajassa kiinni ja tarjota lapsille ja nuorille ajankohtaisia ja ainutlaatuisia oppimiskokemuksia myös tulevaisuudessa.

Kesälukioseuran strategiassa 2021–2024 (pdf) kuvataan seuran perustehtävä, visio ja arvot sekä keskeisimmät kehittämisalueet. Strategian on laatinut seuran hallitus yhdessä henkilöstön kanssa.

KESÄLUKIOSEURALLE TÄRKEÄT ARVOT. LUOVUUS Monipuoliset ja rajattomat oppimisympäristöt, innovatiiviset opettajat ja luovat opiskelijat tuottavat uudenlaisia yhteisöllisiä oppimiskokemuksia. YHTEISÖLLISYYS Opiskelu on yhdessä olemista ja tekemistä. Yhteisöllisyys on merkittävä osa oppimiskokemusta. AVARAKATSEISUUS Kesälukioseura haluaa kasvattaa toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret avarakatseisiksi. Kyky ymmärtää laajasti asiayhteyksiä nähdään tärkeänä opiskelun ja työelämän taitona. YHDENVERTAISUUS OPETUKSEEN OSALLISTUMISESSA Seura tarjoaa helposti saavutettavia opiskelumahdollisuuksia nuorille heidän taustastaan riippumatta.