Rajanylittäjät-hanke

Rajanylittäjät-hankkeessa (05/19–03/20) pyrittiin tuomaan esiin pakolaisena Suomeen tulleiden ihmisten moninaista osaamista ja haastamaan heidän koulutus- ja uramahdollisuuksiinsa liittyviä käsityksiä.

Hankkeen ensimmäisessä osassa Kesälukioseura keräsi ja julkaisi pakolaisena Suomeen tulleiden koulutuspolku- ja uratarinoita. Tavoitteena oli tarjota tarinoiden avulla erityisesti pakolaistaustaisille nuorille tietoa erilaisista koulutus- ja ammattivaihtoehdoista sekä innoittavia esikuvia. Tarinoita voi hyödyntää myös osana opintojen ohjausta. Hankkeen toinen osa koostui ohjausalan ammattilaisille suunnatuista lehtijutuista ja yksipäiväisestä seminaarista. Lue Opinto-ohjaaja-lehden numerossa 1/2020 julkaistu artikkeli ja Opeopiskelija-lehden numerossa 2/2020 julkaistu juttu.

Rajanylittäjät toteutettiin osana EU:n rahoittamaa Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa pyritään lisäämään EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Agenda 2030:een. Rajanylittäjät-hankkeessa tärkeitä tavoitteita olivat erityisesti 4, 5, 8 ja 10: tasa-arvoinen pääsy koulutukseen, sukupuolten välinen tasa-arvo, työhön liittyvä tasa-arvo sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Suomessa FVR-hanketta koordinoi kehitysyhteistyön kattojärjestö Fingo.

Hankkeessa kerätyt tarinat on julkaistu Rajanylittäjät-sivulla. Otamme edelleen vastaan inspiroivia koulutuspolku- ja uratarinoita. Katso ohjeet tarinasi jakamiseen.

EU-lippu
fvr_logo_rgb
fingo-logo-rgb-colour