Vahvat juuret antavat rohkeutta olla oma itsensä

Blogi
”Suomea heidän pitää oppia, eikä omaa äidinkieltään!” Käsitys on valitettavan yleinen jopa maahanmuuttajien parissa työskentelevien keskuudessa. Siinä missä omakielisen ohjauksen tarpeeseen kotoutumisen alkuvaiheessa on viime vuosina herätty, oman kielen ja kulttuuritaustan merkitystä lapsen kasvun ja identiteetin kehittymisen kannalta ei edelleenkään tunnuta ymmärtävän. Tutkimusten mukaan vahva äidinkielen taito ei estä suomen kielen oppimista, vaan päinvastoin helpottaa [...]