Yksikin yksinäinen on liikaa

Blogi
Vanhempien barometrissä (2023) yhdeksi keskeiseksi vanhempien huolenaiheeksi nousi nuorten yksinäisyys. Erityisen huolissaan olivat lukiossa opiskelevien tyttöjen vanhemmat. Samoja tuloksia on tuotu esiin myös muissa tutkimuksissa. Kouluterveyskyselyn mukaan itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, erityisesti tytöissä, on kasvanut (THL 2021). Nuorisotutkijat ovat huomanneet, että 15–19-vuotiaiden yhteydenpito kavereihin on laskenut merkittävästi (Nuorisobarometri 2022). Nuorten hyvinvoinnin haasteet puhuttavat paljon, ja [...]

Aikuisten kesken nuorten parhaaksi

Blogi
En osaa sanoa, eos. Näin vastasi yllättävän moni toisella asteella opiskelevan nuoren vanhempi heille esitettyihin kysymyksiin nuoren opintoihin ja oppilaitoksen toimintaan liittyen. Lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten vanhemmat kaipaavatkin kipeästi lisää tietoa voidakseen tukea nuorta paremmin kotona.   Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan tekemässä Vanhempien barometrissa selvitettiin vanhempien näkemyksiä nuorten koulunkäynnistä, kodin ja oppilaitoksen [...]

Vahvat juuret antavat rohkeutta olla oma itsensä

Blogi
”Suomea heidän pitää oppia, eikä omaa äidinkieltään!” Käsitys on valitettavan yleinen jopa maahanmuuttajien parissa työskentelevien keskuudessa. Siinä missä omakielisen ohjauksen tarpeeseen kotoutumisen alkuvaiheessa on viime vuosina herätty, oman kielen ja kulttuuritaustan merkitystä lapsen kasvun ja identiteetin kehittymisen kannalta ei edelleenkään tunnuta ymmärtävän. Tutkimusten mukaan vahva äidinkielen taito ei estä suomen kielen oppimista, vaan päinvastoin helpottaa [...]