Sommargymnasiesamfundet r.f.

Sommargymnasiesamfundet r.f. bildades år 1965 i syfte att dels främja de ungas intresse för frivilliga studier och fritidssysselsättningar, dels utveckla försöks- och forskningsverksamheten kring studieinnehåll och undervisningsmetoder. Sommargymnasiesamfundet har 15 olika utblidnings-, skolungdoms- och lärarföreningar som medlemsorganisationer. Samfundet är en politiskt och religiöst obunden utbildningsorganisation vars verksamhet finansieras med statligt stöd.

Samfundet planerar och arrangerar sommargymnasier samt anordnar kurser i eget modersmål och egen kultur för flyktingbarn och -ungdomar.

Sommargymnasierna är intensiva studieperioder på en till två veckor där du kan:

  • avlägga en eller flera gymnasiekurser
  • repetera grundskolans lärokurser och förbereda dig för gymnasiestudier
  • repetera gymnasiekurserna
  • få inspiration till nya hobby-, färdighets- eller konstämnen med hänsyn till fortsätta studier eller yrkesval
  • förbättra dina språkkunskaper tillsammans med språklärare och ungdomar som har ett annat modersmål
  • få egna internationella erfarenheter såväl i Finland som utomlands

Sommargymnasierna genomförs som heldagsstudier. I kurserna ingår inkvartering, helpension, utflykter samt fritidsprogram. Du kan delta i en eller flera gymnasiekurser i sommargymnasiet. För undervisningen i sommargymnasierna svarar kompetenta gymnasielärare. För att utveckla undervisningsmetoderna samarbetar vi med olika lärarorganisationer och institutioner för lärarutbildning. Läs mer: kesalukio.fi

Sommargymnasiesamfundets kurser i eget modersmål och egen kultur hjälper barn och ungdomar från de flyktinggrupper som bor i Finland att behålla och utveckla sitt eget modersmål och förstärka sin kulturidentitet. Kurserna är ungefär sju dagar långa och anordnas på olika håll i Finland om somrarna. De är avsedda för barn och ungdomar i grundskoleåldern (7–14 år). Circa 300 barn och ungdomar samt cirka 60 lärare från olika flyktinggrupper deltar i kurserna varje år. Sommargymnasiesamfundet planerar och utför kurser och står för praktiska arrangemang kring kurser, rekrytering och fortbildning av lärare samt övervakar kursernas utförande och rapportering. För kursinnehållet och undervisningen står flyktingarna själva. Kurserna finansieras med intäkter från Veikkaus spel.