Afganistanilaisten yhdistysten osaamisen tunnustaminen -hanke

Afganistanilaisten yhdistysten oman osaamisen tunnustamista kotouttamistyössä tukevan hankkeen (2016) tavoitteena oli vahvistaa maahanmuuttajayhteisöjen roolia kolmannen sektorin toimijoina. Hankkeessa tuettiin Suomen afganistanilaisten omien paikallisyhdistysten osaamista ja verkostoitumista sekä kartoitettiin yhdistysten toimintaa, kehittämistarpeita ja -tavoitteita. Hankkeessa oli mukana kaiken kaikkiaan 15 yhdistystä eri puolilta Suomea. Merkittävänä yhteistyökumppanina hankkeen aikana toimi Suomi-Afganistan akatemia (AFA ry). AFA:n edustajista valittu projektiryhmä oli mukana suunnittelussa ja arvioinnissa läpi hankkeen.

Hanke toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön alla toimivan Kotouttamisen osaamiskeskuksen myöntämällä avustuksella.