Tytöt mukaan! -hanke

Tytöt mukaan! -hankkeessa (2016–2019) tuettiin pakolaistaustaisten tyttöjen koulutukseen kiinnittymistä ja työelämäsuuntautuneisuuden kehittymistä. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa tyttöjen omaa toimijuutta ja valmiuksia rakentaa omaa elämää.

Osana hanketta tytöille järjestettiin vuosittain viikon mittainen Tyttöjen kesälukio, joka oli startti puolen vuoden mittaiselle mentorointijaksolle. Kesälukiossa moniammatillinen tiimi auttoi tyttöjä oman koulutus- ja urapolun suunnittelussa. Mentoreina toimivat kesälukioiden omakieliset ohjaajat, joilla oli kokemusta opiskelusta ja työskentelystä Suomessa. Kesälukio oli suunnattu 15–20-vuotiaille afganistanilaisille, somalialaisille, arabi- ja kurditytöille.  

Hanke toteutettiin osana RAY:n Paikka auki, Nuoret työelämään -avustusohjelmaa.

Kehittämishankkeen päätyttyä Tyttöjen kesälukio on juurtunut osaksi järjestömme perustoimintaa, ja hankkeessa kehitetty mentorointimalli otettiin vuonna 2021 käyttöön myös muissa maahanmuuttajanuorten kesälukioissamme.