Kurssitoiminta

Kesälukiot on tarkoitettu yli 15-vuotiaille nuorille. Kesälukioissa voi suorittaa lukiokursseja ja opiskella niin teoreettisia kuin taide- ja taitoaineita. Kesälukioita järjestetään Suomessa ja ulkomailla.

Maahanmuuttajakesälukiot on tarkoitettu 15–19-vuotiaille pakolaistaustaisille nuorille. Maahanmuuttajakesälukioiden tavoitteena on tarjota nuorille tietoa ja tukea koulutusvalintojen tekemiseen.

Oman kielen ja kulttuurin kurssit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille Suomessa asuville pakolaistaustaisille lapsille ja -nuorille. Kurssien tavoitteena on auttaa lapsia ylläpitämään oman äidinkielen ja kulttuurin tuntemustaan sekä vahvistaa heidän kulttuuri-identiteettiään.