Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit

Voimaa vahvoista juurista!

Kesälukioseuran järjestämät oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä leirejä, jotka tarjoavat lapselle mahdollisuuden käyttää ja oppia omaa äidinkieltä ja tutustua omaan kulttuuritaustaan turvallisessa vertaisryhmässä. Kurssien tavoitteena on tukea lapsen kulttuuri-identiteetin rakentumista. Omien juurten tunteminen ei ole mistään pois, vaan päinvastoin: kun on sinut itsensä kanssa, voi paljon paremmin!

Leirit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Eri kieli- ja kulttuuriryhmille on omat leirinsä. Viikon pituiset leirit järjestetään leirikeskuksissa eri puolilla Suomea.

Leiriviikko sisältää monipuolista ja mukavaa ohjelmaa niin sisällä kuin ulkonakin. Leireillä opitaan lisää omaa kieltä ja omasta kulttuurista, mutta myös askarrellaan, lauletaan, tanssitaan, liikutaan, pelataan ja tehdään näytelmiä. Näille leireille matkataan kauempaakin!

Kurssien sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaisyhteisöistä valitut omakieliset opettajat. Kesälukioseura vastaa kurssien käytännön järjestelyistä, opettajien rekrytoinnista ja valmentamisesta työhönsä, pedagogisesta tuesta sekä kurssien toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista. Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut katetaan STEA-avustuksella.

Lisätietoa löydät kohdista Käytännön tietoa kursseista ja Usein kysyttyä.

KURSSIT 2023 (alustavat tiedot)

Kesän kurssien ajankohdat ja paikat julkaistaan myöhemmin.

Arabit I (talvileiri) 20.–24.2.2023 Anjala, Kouvola
Afganistanilaiset
Arabit II
Kongolaiset
Kurdit
Somalialaiset
Sudanilaiset ja eteläsudanilaiset
Ukrainalaiset

KOHDERYHMÄ

7–14-vuotiaat pakolaistaustaiset lapset ja nuoret

OSALLISTUMISMAKSU

90 € (sisarukset 80 €)
Maksu sisältää majoituksen, ylläpidon, ohjelman, tapaturmavakuutuksen ja yhteiskuljetuksen kokoontumispaikalta kurssipaikalle. Matkat kokoontumispaikalle eivät sisälly osallistumismaksuun.

HAKEMINEN

Hakuaika arabiankielisten lasten talvileirille on käynnissä. Täytä hakemus viimeistään 15.1.2023.