Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit

Voimaa vahvoista juurista!

Kesälukioseuran järjestämät oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä leirejä, jotka rohkaisevat pakolaistaustaisia lapsia ylläpitämään ja kehittämään oman äidinkielen taitoaan ja tutustumaan omaan kulttuuritaustaansa. Leirien tavoitteena on tukea lapsen kulttuuri-identiteetin rakentumista. Omien juurten tunteminen ei ole mistään pois, vaan päinvastoin: kun on sinut itsensä kanssa, voi paljon paremmin.

Oman kielen ja kulttuurin kurssilla lapsi voi

  • käyttää ja oppia lisää omaa äidinkieltään
  • tutustua monipuolisesti kulttuuritaustaansa
  • saada uusia samantaustaisia kavereita
  • viettää huolettoman leiriviikon luonnon keskellä.

Kurssit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Eri kieli- ja kulttuuriryhmille on omat kurssinsa. Viikon pituiset kurssit järjestetään leirikeskuksissa eri puolilla Suomea.

Kesälukioseura vastaa kurssien käytännön järjestelyistä, opettajien rekrytoinnista ja valmentamisesta työhönsä sekä kurssien toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista. Kurssien sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaisyhteisöistä valitut omakieliset ohjaajat. Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut katetaan STEA-avustuksella.

Lisätietoa kursseista löydät kohdista Käytännön tietoa kursseista ja Usein kysyttyä.

Etsitkö kesäajan kursseja yli 14-vuotiaille nuorille?

Tutustu kesälukiotarjontaan ja vasta maahan muuttaneille nuorille suunnattuihin kesälukioihin osoitteessa kesalukio.fi.

KURSSIT 2022
(alustavat tiedot)

Afganistanilaiset I 21.–26.2.2022 Anjala, Kouvola
Afganistanilaiset II
Arabit I
Arabit II
Kongolaiset
Kurdit
Somalialaiset
Sudanilaiset ja eteläsudanilaiset

KOHDERYHMÄ

7–14-vuotiaat pakolaistaustaiset lapset ja nuoret

OSALLISTUMISMAKSU

90 € (sisarukset 80 €)
Maksu sisältää majoituksen, ylläpidon, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Kesälukioseura järjestää yhteiskuljetuksen kokoontumispaikalta kurssipaikalle. Matkat kokoontumispaikalle eivät sisälly osallistumismaksuun.

HAKEMINEN

Hakuaika afganistanilaisten talvileirille on käynnissä. Hae viimeistään 17.12.