Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit

Juuret antaa siivet!

Kesälukioseuran järjestämät oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä kesäleirejä, jotka auttavat pakolaisena Suomeen tulleita lapsia ja nuoria ylläpitämään äidinkielen taitoaan ja vahvistamaan kulttuuri-identiteettiään. Oman kielen osaaminen edistää suomen ja muiden kielten oppimista, ja äidinkieli on maahanmuuttajalapsille myös tärkeä linkki omiin juuriin.

Kurssit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Eri kieli- ja kulttuuriryhmille on omat kurssinsa. Noin viikon pituiset kurssit järjestetään kesäisin leirikeskuksissa eri puolilla Suomea.

Kesälukioseura vastaa kurssien käytännön järjestelyistä, opettajien rekrytoinnista ja valmentamisesta työhönsä sekä kurssien toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista. Kurssien sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaisyhteisöistä valitut omakieliset ohjaajat. Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut katetaan Veikkauksen tuotoista.

Lisätietoa kursseista löydät kohdista Käytännön tietoa kursseista ja Usein kysyttyä.

KESÄN 2019 KURSSIT

Afganistanilaiset 10.–16.6. Kuortti
Sudanilaiset 24.–29.6. Kannonkoski
Somalialaiset 25.6.–1.7. Ylöjärvi
Myanmarilaiset 1.–7.7. Kuortti
Kongolaiset 17.–23.7. Ähtäri
Vietnamilaiset 18.–24.7. Nummijärvi
Kurdit 24.–30.7. Ähtäri
Arabit 24.–30.7. Ylöjärvi

HAKUAIKA

Hakuaika kesän 2019 kursseille on päättynyt.