Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit

Voimaa vahvoista juurista!

Kesälukioseuran järjestämät oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä leirejä, jotka tarjoavat lapselle mahdollisuuden käyttää ja oppia omaa äidinkieltä ja tutustua omaan kulttuuritaustaan turvallisessa vertaisryhmässä. Kurssien tavoitteena on tukea lapsen kulttuuri-identiteetin rakentumista. Omien juurten tunteminen ei ole mistään pois, vaan päinvastoin: kun on sinut itsensä kanssa, voi paljon paremmin!

Leirit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Eri kieli- ja kulttuuriryhmille on omat leirinsä. Viikon pituiset leirit järjestetään leirikeskuksissa eri puolilla Suomea.

Leiriviikko sisältää monipuolista ja mukavaa ohjelmaa niin sisällä kuin ulkonakin. Leireillä opitaan lisää omaa kieltä ja omasta kulttuurista, mutta myös askarrellaan, lauletaan, tanssitaan, liikutaan, pelataan ja tehdään näytelmiä. Näille leireille matkataan kauempaakin!

Kurssien sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaisyhteisöistä valitut omakieliset opettajat. Kesälukioseura vastaa kurssien käytännön järjestelyistä, opettajien rekrytoinnista ja valmentamisesta työhönsä, pedagogisesta tuesta sekä kurssien toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista. Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut katetaan STEA-avustuksella.

Lisätietoa löydät kohdista Käytännön tietoa kursseista ja Usein kysyttyä.

KURSSIT 2022

Afganistanilaiset I 21.–26.2.2022 Anjala, Kouvola
Afganistanilaiset II 13.–19.6.2022 Anjala, Kouvola
Arabit I 13.–19.6.2022 Kuortti (TÄYNNÄ)
Arabit II 2.–8.7.2022 Kuortti
Kongolaiset 27.6.–2.7.2022 Kannonkoski (TÄYNNÄ)
Kurdit 1.–7.8.2022 Ähtäri
Somalialaiset 25.–31.7.2022 Anjala, Kouvola
Sudanilaiset ja eteläsudanilaiset 19.–25.7.2022 Keuruu

KOHDERYHMÄ

7–14-vuotiaat pakolaistaustaiset lapset ja nuoret

OSALLISTUMISMAKSU

90 € (sisarukset 80 €)
Maksu sisältää majoituksen, ylläpidon, ohjelman, tapaturmavakuutuksen ja yhteiskuljetuksen kokoontumispaikalta kurssipaikalle. Matkat kokoontumispaikalle eivät sisälly osallistumismaksuun.

HAKEMINEN

Osalla leireistä on vielä tilaa (katso yllä oleva lista leireistä). Lähetä hakemus mahdollisimman pian.