Työnhakijan tietosuoja

Kun haet työskentelemään Kesälukioseuran palvelukseen, käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti ja tietoturvasta huolehtien. Alta voit lukea, miksi ja miten pidämme rekisteriä, johon työnhakijan tiedot tallentuvat. Kesälukioseura voi välittää tietosi kesälukioita järjestäville yhteistyötahoille, jos annat tähän suostumuksen. Yhteistyöjärjestäjät vastaavat itse omien työnhakijarekisteriensä tietosuojasta.

Tiivistetysti:

  • Hakulomakkeen tiedot verkossa siirtyvät SSL-suojatun yhteyden kautta.
  • Ilmoittamiasi tietoja käytetään vain rekrytointitarkoitukseen.
  • Kesälukioseura luovuttaa tietoja kesälukioita järjestäville yhteistyötahoille vain jos annat tähän suostumuksen.
  • Kesälukioseura säilyttää tietoja vain tarpeellisen ajan ja huolehtii tietojen asianmukaisesta suojauksesta.
  • Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden on työnsä puolesta välttämätöntä niitä käsitellä.

Tietosuojaseloste

1/2021

Tietosuojalaki (1050/2018)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Kesälukioseura sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

1. Rekisterinpitäjä

Kesälukioseura ry
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
Y-tunnus 0275059-9

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kesälukioseura ry
Jaana Pietiläinen
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
puh. 09 68 60 770
email: toimisto(at)kesalukioseura.fi

3. Rekisterin nimi

Kesälukioseuran työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään työhakemusten käsittelyyn ja työntekijävalintoihin. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn (työnhakijan) suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tausta- ja yhteystiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, äidinkieli

Hakijan ammatillista pätevyyttä osoittavat tiedot.

Muut hakijan työnhaun kannalta olennaisiksi ilmoittamat tiedot.

Hakijan lähettämät liitetiedostot (esim. cv).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen säilytysajat tai määrittämiskriteerit

Rekisteröidyn ilmoittamia tietoja säilytetään kurssikauden ajan (enintään yhden vuoden).

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaiselle rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat talletetut tietonsa rekisteristä.

Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)kesalukioseura.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti allekirjoituksella varmennetulla kirjeellä. Pyyntö osoitetaan: Kesälukioseura ry, Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki.

Henkilötiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

9. Tietojen luovutus ja tietojen kansainväliset siirrot (EU/ETA:n ulkopuolelle)

Tietoja ei luovuteta EU/ETA:n alueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa Kesälukioseuran kanssa yhteistyössä kesälukioita järjestäville yhteistyöorganisaatioille työntekijävalintoja varten. Kesälukioseura huolehtii henkilötietojen luovuttamisessa riittävästä tietosuojan tasosta. Yhteistyöorganisaatiot vastaavat itse omien työnhakijarekisteriensä tietosuojasta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Työnhakija ilmoittaa pyydetyt tiedot kyseistä avointa työpaikkaa varten osoitettuun sähköiseen hakulomakkeeseen. Työnhakija voi liittää lomakkeeseen myös liitetiedostoja (esim. vapaamuotoinen hakemus, cv). Sähköinen lomake täytetään SSL-suojatulla yhteydellä.

Mahdolliset tulosteet säilytetään lukittavassa arkistokaapissa. Tietokoneen palvelimilla säilytettäviin henkilötietoihin on pääsy vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Työnhakijarekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä seuran keskustoimiston toimihenkilöillä, joiden työnkuva edellyttää tietojen käsittelyä.

Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.