Kiinnostavatko opetustyöt kesäaikaan? Kokeile jotakin erilaista ja tule opettajaksi kesälukioon.

Harjoittelijat

Kesälukioissa on harjoittelumahdollisuuksia eri alojen aineenopettajaopiskelijoille. Har­joittelijalle tarjotaan tavallisesti majoitus täydellä ylläpidolla sekä matkakorvaukset.

Opettajat

Opetustehtäviä on tarjolla aineenopettajille, taiteenalojen ammattilaisille ja muille asiantuntijoille. Niitä kesälukioita, joissa tar­jotaan lukion oppimäärään kuuluvia opin­toja, opettavat pätevät, valmistuneet aineen­opettajat.

Kesälukion opettaja on työsuhteessa Kesälukioseuraan tai muuhun kesälukiojärjestäjään. Opettaja saa tavallisesti päivä­palkan lisäksi majoituksen, ylläpidon, mat­kakorvaukset ja päivärahan.

Mitä kesälukiot ovat?

Kesälukiot ovat internaattimuotoisia tai etäopetusta tarjoavia, 1–2 viikkoa kestäviä ”kesäkouluja” eri puolilla Suomea. Kesä­lukioissa toimii opettajatiimejä ja opetta­minen voi olla hyvin yhteisöllistä.

Kesälukiossa nuori voi suorittaa lukio-opintoja, valmistautua ylioppilaskirjoituk­siin, kerrata asioita ennen lukioon siirty­mistä, tai oppia kieliä ja kulttuuria.

Yleiskesälukioissa opiskellaan eri lukio­ai­neiden kursseja tai opintojaksoja. Teemakesälukioissa keskitytään tiettyyn teemaan, kuten matematiikkaan tai ympäris­töön. Tavallisesti järjestetään myös ulkomaan kesälukioita, mutta ne ovat tauolla 2021.

Tutustu ennen hakemista kesän 2021 kesälukioiden aikatauluihin ja ohjelmiin osoitteessa kesalukio.fi.

Lähetä hakemus ja CV lomakkeella mahdollisim­man pian tai viimeistään 23.3.2021.

Hae harjoittelijaksi tai opettajaksi kesälukioon

Tulosta/lataa tämä hakuilmoitus (pdf)

Lisätiedot:

Juuli Jalavala, suunnittelija
050 455 9965
juuli.jalavala@kesalukioseura.fi